Նոր հրատարակուած գրքեր

ՍԲ. ԵՕԶԷՄԱՐԻԱ ԷՍՔՐԻՎԱ, «ՊԱՇՏՈՒՄ ԵՄ ՔԵԶ, ԹԱՔՆՈՒԱԾ ԱՍՏՈՒԱԾ»

Կարդալ

Յօդուածներ եւ Նորութիւններ

ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱՐՁԻ ՄԵՐՕՐՅԱ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Դիտել նախորդները Կարդալ ամբողջութեամբ

Օրուայ խօսք

Գովեցեք Տիրոջը, կանչեցեք Նրա Անունը, ժողովուրդների մեջ ավետարանեցեք Նրա գործերը. երգեցեք և նվագեցեք Նրա համար, պատմեցեք Նրա հրաշագործությունները. արբեցեք սրբության Նրա Անունով, թող ուրախանա Տիրոջը փնտրողի սիրտը: Փնտրեցեք Տիրոջը և Նրա ուժը, անդադար փնտրեցեք Նրա երեսը. հիշեցեք հրաշքները, որ գործեց, Նրա սքանչելիքներն ու Նրա բերանի վճիռները. դուք, Աբրահամի՝ Նրա ծառայի սերունդ, դուք, Հակոբի որդիներ, Նրա ընտրյալներդ: Այո՛, Տերը մեր Աստվածն է, Նրա վճիռներն ամբողջ երկրի վրա են. մշտապես հիշում է Իր դաշինքը, հազարավոր սերունդների համար տրված խոսքը: Աբրահամի հետ կնքված ուխտը, Իսահակին վստահեցված երդումը. այն որպես օրենք հաստատեց Հակոբի համար, հավիտենական խոստում՝ Իսրայելին ի նպաստ. ասելով. «Ձեզ կտամ Քանանի երկիրը, կլինի ժառանգության ձեր բաժինը»: Ահա նրանք. քանակով սակավաթիվ են, պանդուխտների միայն մի ափ. թափառում են ժողովրդից ժողովուրդ, մի թագավորությունից դեպի տարբեր մի ժողովուրդ: Բայց ոչ ոքի չի թույլատրում ճնշել նրանց, նրանց պատճառով՝ պատժում է թագավորներին. «Ձեռք մի՛ տվեք նրանց, ում օծել եմ, Իմ մարգարեներին չարիք մի՛ արեք»: Սով է բերում երկրի վրա, կտրելով հացի պաշարները. նրանց առջև առաքում է մի մարդ, Հովսեփին, որպես ստրուկ ծախված: Շղթաներով սեղմում են նրա ոտքերը, երկաթների մեջ փակում են նրա վիզը. նա տառապում է Տիրոջ խոսքի համար, մինչև որ կկատարվի Նրա ավետիսը: Եվ թագավորը հրամայում է ազատել նրան, ժողովուրդների կառավարիչը նրան արձակում է. նրան հաստատում է իր տան տեր, իր բոլոր բարիքների տնտես. որպեսզի իշխանները ենթակա լինեն նրան, որպեսզի իմաստուն դարձնի ծերունիներին: Եվ Իսրայելն իջնում է Եգիպտոս, Հակոբը հաստատվում է Քամի երկրում. Տերը բազմաթիվ է դարձնում Իր ժողովուրդը, առավել կորովի, քան իր կեղեքիչները. ապա փոխում է սրանց սիրտը, ատում են Իր ժողովրդին, խաբում են Իր ծառաներին: Բայց առաքում է Իր ծառա Մովսեսին և Ահարոնին, որին Նա ընտրել էր. նրանց մեջ դնում է խոսքերն Իր նշանների, Իր հրաշքների, Քամի երկրում: Խավարն առաքում է և ամեն բան խավարեցնում, և ոչինչ չի դիմադրում Իր խոսքին. ջրերն արյան է փոխում և սատկել է տալիս նրանց բոլոր ձկներին: Նրանց երկրում վխտում են գորտերը, մինչև նրանց իշխանավորների սենյակները. Նա խոսում է և հասնում են միջատները, մժեղները, նրանց երկրի բոլոր սահմաններում: Անձրևի փոխարեն առաքում է կարկուտը, և կայծակներ, որ հրկիզում են արտերը. հարվածում է նրանց խաղողներին ու թզենիներին, տապալում է երկրի ծառերը: Նա խոսում է և հասնում են մարախները, և լափող անհամար թրթուռներ. ոչնչացնում են բոլոր բողբոջները և ուտում են երկրի ամեն պտուղները. նրանց երկրում հարվածում է անդրանիկներին, նրանց կորովի առաջին պտուղներին: Նրանց դուրս է բերում արծաթով ու ոսկիով, նրանց ազգատոհմերում հիվանդ ոչ ոք չկա. Եգիպտոսն ուրախանում է նրանց դուրս գալով, որովհետև իրենց վրա թափվել էր սարսափը: Օրվա ընթացքում որպես վրան տարածում է մի ամպ, կրակով լուսավորում է գիշերը. նրանք աղաղակում են, անձրևի պես բերում է լորերին, նրանց հագեցնում է երկնքի հացով. բացում է ժայռը և բխում են ջրերը, գետերի նման հոսում են անապատում: Մտաբերում է Իր սուրբ խոստումը, որ կատարել էր Իր ծառա Աբրահամին. դուրս է բերում Իր ժողովուրդը ցնծությամբ, Իր ընտրյալներին՝ ուրախության աղաղակների միջով: Պարգևում է նրանց հեթանոսների հողերը, ժողովուրդների վաստակը՝ որպես ժառանգություն. որպեսզի կատարեն Իր կամքը և պահեն Իր պատվիրանները: Ալելուիա:

Սաղմոս 105, 1-45

Դիտել նախորդները

Հեղինակի խօսք

Սրբությունը չի կայանում այն փաստի մեջ, որ մարդն ընծայաբերում է ինքն իրեն անմնացորդ կերպով, այլ՝ այն փաստի մեջ, որ Տերը վերցնում է տվյալ անձին անմնացորդ կերպով, որոշակի իմաստով և որոշակի դեպքերում նաև ի հեճուկս նրա, ում Ինքն ընտրել է։

Ադրիեն ֆոն Սփեյըր (1902-1967)

Դիտել նախորդները